FUNKČNÍ SEBEOBRANNÉ KARATE

ČESKÁ REPUBLIKA

Vítejte ve FUSEKA!

ÚVODNÍ STRÁNKA      O NÁS      SEMINÁŘE A TRÉNINK U VÁS      STAŇTE SE TRENÉREM!      ZALOŽTE SI VLASTNÍ KLUB!      METODIKA      STUPNĚ DOVEDNOSTÍ      AKCE FUSEKA      OCHRANNÁ ZNÁMKA


STAŇTE SE TRENÉREM!

 Staňte se Trenérem Fuseka nebo Cvičitelem Fuseka!

Získání licence Cvičitel Fuseka je velmi jednoduché.

Žádné dovednosti Fuseka nejsou pro začátek potřeba. Vše vás naučí trenér, který k vám bude pravidelně přijíždět.
Stačí jen vaše nadšení a rozhodnutí požádat o licenci Cvičitel Fuseka e-mailem na adrese:
info@fuseka.cz. Pro získání licence cvičitel Fuseka je třeba stát se členem Fuseka, být plnoletý (právně odpovědný) - to prokážete osobním dokladem, být schopný a ochotný vést kolektiv, mít organizační schopnosti, dodržovat stanovené tréninkové plány a samozřejmě také techniku a metodiku Fuseka. K prokázání těchto schopností stačí vaše prohlášení. Cvičitelem může být samozřejmě muž i žena. Cvičitel Fuseka je oprávněn vést cvičence svého klubu Fuseka.

Ničeho se neobávejte. Se vším vám pomůže pověřený trenér nebo metodik Fuseka. Vaše nové poslání vést kolektiv cvičenců Fuseka je velmi odpovědná a morálně hodnotná dobrovolná činnost. Odměnu za vedení od cvičenců nebo od provozovatele kroužku samozřejmě přijmout můžete.

Můžete být mladý člověk, který strhne ke cvičení partu přátel a dětí. Nebo můžete být ochotný rodič, který se kromě svých dětí ujme i jiných dětí z místní základní školy, ať už v kroužku, který pro tento účel ve škole vznikne, nebo v oddíle místní tělocvičné jednoty. Vždy jde o zájem učit (se) Funkční sebeobranné karate. Pokud máte zájem být cvičitelem, ale ještě nevíte jak zorganizovat takový kroužek nebo klub, pomůžeme vám.

Po dobu vaší cvičitelské praxe budete získávat patřičné dovednosti Fuseka od svého trenéra, který vaše tréninky bude po dobu školního roku jedenkrát za dva měsíce navštěvovat. Při této návštěvě část doby trvání tréninku povede trenér a část doby vy jako cvičitel. Trenér přijede proto, aby vás podpořil, ne aby hledal nedostatky. Z věcného hlediska, nalezení nedostatků samozřejmě povede ke zkvalitnění práce. Při příležitosti těchto návštěv bude možno vykonávat zkoušky na stupně dovedností Fuseka (barevné pásy) podle zkušebního řádu Fuseka. Mezi těmito návštěvami budete se svými cvičenci trénovat podle tréninkového plánu, který od svého trenéra Fuseka (nebo od metodika Fuseka) obdržíte. Už při první návštěvě dostanete základní vědomosti pro následující dva měsíce cvičení. Osvědčená délka tréninku je 1-2 hodiny jednou až dvakrát za týden - to si určíte sami. V případě potřeby budete moci požádat svého trenéra Fuseka o podporu i mezi těmito návštěvami.

S radostí se do toho pusťte!

 

Pro získání licence Trenér Fuseka je nutné splnit tyto podmínky: 

Plnoletost (právní odpovědnost), držitel stupně dovedností Fuseka minimálně 1. DAN, schopnosti a ochota vést kolektiv, organizační schopnosti, účast na školení trenérů Fuseka se zkouškou pro kvalifikaci Trenér Fuseka. Trenér Fuseka je oprávněn učit žáky svého klubu Fuseka. Trenér klubu je schopen samostatně tvořit tréninkové plány na základě potřeb a vyspělosti žáků. Tréninkové plány využívají metodikem Fuseka určené postupy (metody) a techniky. Trenér nevytváří ani neupravuje metodiku ani techniku Fuseka. Ta je stejná všude ve Fuseka.
Pro zachovávání přesných metodických postupů,  správných technik Fuseka a kvalitního pedagogického působení bude práce trenéra kontrolována (vedena) metodikem Fuseka v pravidelných intervalech. Trenér je za kvalitu své práce zodpovědný FUSEKA. Vážné porušení licenčních pravidel může vést k odebrání licence a případné pokračování v této činnosti i k právním postihům. Vždy je ale dána příležitost k nápravě, protože se nepředpokládá zlý úmysl. Trenéři jsou bráni jako partneři a kolegové. Nikdo není neomylný. Přes to všechno, FUSEKA chce garantovat všude stejnou, vysokou kvalitu trenérské práce.

 

 

E-mail: info@fuseka.cz

Functional Self-Defence Karate
www.fuseka.com

(c) 2014-2021 fuseka.cz