FUNKČNÍ SEBEOBRANNÉ KARATE

ČESKÁ REPUBLIKA

Vítejte ve FUSEKA!

ÚVODNÍ STRÁNKA      O NÁS      SEMINÁŘE A TRÉNINK U VÁS      STAŇTE SE TRENÉREM!      ZALOŽTE SI VLASTNÍ KLUB!      METODIKA      STUPNĚ DOVEDNOSTÍ      AKCE FUSEKA      OCHRANNÁ ZNÁMKA


STUPNĚ DOVEDNOSTÍ

Každý stupeň znamená určitou míru dovedností, schopností, znalostí, zkušeností, osobnostní vyzrálosti, míru spolehlivosti při použití funkčního sebeobranného karate v sebeobranné situaci, a také zásluh o rozvoj FUSEKA a o rozšiřování k široké veřejnosti - vznik nových klubů FUSEKA. Stupeň dovedností je symbolizován barevným pásem (japonsky zvaný obi) nošeným okolo pasu na speciálním oděvu pro karate (japonsky zvaný karate-gi). V souvislosti s běžnými společenskými pravidly (etiketa) se v prostředí FUSEKA nahlíží na stupně dovedností jako v občanském životě na úroveň vzdělání nebo hodnosti. Stejně, jako jiná ocenění udělená členu FUSEKA (zejména za zásluhy), je i získání vyššího stupně znakem prestiže.


Nižší stupně (označované také jako žákovské) – KYU, 8. KYU je nejnižší, 1. KYU je nejvyšší. Jsou zde uvedeny i minimální doby, kdy během tréninků dochází k nabývání požadovaných dovedností pro získání jednotlivých stupňů u zkoušky dovedností (tzv. čekací lhůta do příští zkoušky na vyšší stupeň).

8. KYU - bílý pás        2 měsíce od začátku cvičení s účastí na 1 tréninku s metodikem Fuseka.
7. KYU - žlutý pás        4 měsíce od získání předchozího stupně s účastí na 2 trénincích s metodikem Fuseka.
6. KYU - zelený pás        4 měsíce od získání předchozího stupně s účastí na 2 trénincích s metodikem Fuseka.
5. KYU - fialový pás        4 měsíce od získání předchozího stupně s účastí na 2 trénincích s metodikem Fuseka.
4. KYU - fialový pás        6 měsíců od získání předchozího stupně s účastí na 3 trénincích s metodikem Fuseka.
3. KYU - hnědý pás        6 měsíců od získání předchozího stupně s účastí na 3 trénincích s metodikem Fuseka.
2. KYU - hnědý pás        6 měsíců od získání předchozího stupně s účastí na 3 trénincích s metodikem Fuseka.
1. KYU - hnědý pás        6 měsíců od získání předchozího stupně s účastí na 3 trénincích s metodikem Fuseka.Vyšší stupně (označované také jako mistrovské) – DAN, 1. DAN je nejnižší, 10. DAN je nejvyšší. Jsou zde uvedeny i minimální doby, kdy během tréninků dochází k nabývání požadovaných dovedností pro získání jednotlivých stupňů u zkoušky dovedností. Věk pro získání stupně DAN je minimálně 15 roků.

1. DAN - černý pás        12 měsíců od získání předchozího stupně s účastí na 5 trénincích s metodikem Fuseka a
                                    účastí na 1 soustředění s metodikem Fuseka.
2. DAN - černý pás        24 měsíců od získání předchozího stupně s účastí na 10 trénincích s metodikem    
                                    Fuseka a účastí na 2 soustředěních s metodikem Fuseka.
3. DAN - černý pás        36 měsíců od získání předchozího stupně s účastí na 15 trénincích s metodikem    
                                    Fuseka a účastí na 3 soustředěních s metodikem Fuseka.
4. DAN - černý pás        48 měsíců od získání předchozího stupně s účastí na 20 trénincích s metodikem    
                                    Fuseka a účastí na 4 soustředěních s metodikem Fuseka.
5. DAN - černý pás        60 měsíců od získání předchozího stupně s účastí na 25 trénincích s metodikem    
                                    Fuseka a účastí na 5 soustředěních s metodikem Fuseka.
6. DAN - červenobílý pás    Vzhledem ke specifickým požadavkům na tento stupeň dovedností bude vše posouzeno
                                         individuálně.
7. DAN - červenobílý pás    Vzhledem ke specifickým požadavkům na tento stupeň dovedností bude vše posouzeno
                                         individuálně.
8. DAN - červenobílý pás    Vzhledem ke specifickým požadavkům na tento stupeň dovedností bude vše posouzeno
                                         individuálně.
9. DAN - červenobílý pás    Vzhledem ke specifickým požadavkům na tento stupeň dovedností bude vše posouzeno
                                         individuálně.
10. DAN - červený pás        Vzhledem ke specifickým požadavkům na tento stupeň dovedností bude vše posouzeno
                                         individuálně.

Pro každý stupeň dovedností karatistů jsou určeny patřičné techniky k nácviku a další schopnosti k nabytí, které jsou v sebeobraně potřebné. Všechny, i již dříve zvládnuté techniky se dále zdokonalují. Trénují se také dovednosti tyto techniky použít v sebeobraně. Se schopnostmi techniky použít souvisí samozřejmě i reakční schopnosti (někdy rychlost rozhodování, jindy podvědomá reakce), rychlost pohybů, síla, odhad vzdálenosti, orientace v prostoru, rozvaha (nepanikařit), odpovědnost,... Zda karatista pokročí na vyšší stupeň, posuzuje zkušební komisař FUSEKA. V mimořádných případech může zkušební komisař propůjčit vyšší stupeň dovedností i mimo obecné požadavky zkušebního řádu např. mimořádně pokročilým karatistům, trenérům a jiným karatistům, kteří se zaslouží o dobré jméno FUSEKA, o propagaci a šíření učení FUSEKA.

Přijde-li do FUSEKA karatista z jiné organizace (sportovní), bude mu ponechán jeho stupeň i s příslušnou barvou pásu. Ve chvíli, kdy tento karatista dosáhne dovednosti na vyšší stupeň FUSEKA, bude po úspěšné zkoušce již držitelem stupně dovedností FUSEKA i se všemi předchozími stupni. Dodržení "čekací" lhůty bude v tomto případě posouzeno individuálně.

FUSEKA užívá techniky karate, ovšem v jiné formě provedení a použití než je v karate obecně známo. Techniky FUSEKA i jejich použití lze poměrně snadno natrénovat. Rozhodně snáze, než je tomu v tom obecně známém karate (sportovním, tradičním,...). To je dáno původním určením technik pro sebeobranu v takové podobě, aby byly snadno a spolehlivě proveditelné a aby plnily svůj původní účel. V současné době je to obecně známé karate hodně jiné (sportovní pravidla, technika,...).

Techniky FUSEKA i jejich provedení a použití pro sebeobranu se vyučují. Ale úplně veřejně dostupné tyto informace nejsou. Zde na webu tajemství FUSEKA nehledejte.

 

 

E-mail: info@fuseka.cz

Functional Self-Defence Karate
www.fuseka.com

(c) 2014-2021 fuseka.cz